PES, kişi ve objelerin kontrol ve monitör edilmesi istenen her yerde kolayca uygulama alanı bulabilen, yüksek güvenlikli Devriye Tur Sistemi ’dir. Sistem bileşenleri, Bekçi Tur Cihazı, Kontrol Noktası, Devriye Tanımlayıcı, USB Veri İşleyici ve Portatif Veri Toplayıcı’dan oluşan PES, yazılım üzerinden kontrol noktalarının, devriye tanımlayıcılarının isim tanımlamaları ve akıllı data terminalinin tanımlanmasının ardından sonra kullanıma hazır duruma gelmektedir. PES Bekçi Tur Kontrol Saati, kırmızı ve mavi renk seçenekleri, ergonomik, sağlam ve şık tasarımıyla rakipsizdir. PES Bekçi Tur Sistemi Data Terminali’nde darbe sensörü bulunmaktadır.

30 ton darbeye kadar dayanıklı PES Bekçi Tur Sistemleri Terminali, kazara düştüğünde veya kasıtlı olarak darbeye maruz kaldığında, darbeleri şiddetine göre kaydetmektedir. Ayrıca su geçirmez yapısı ile suyun içinde dahi çalışma imkanı sağlayan PES Devriye Tur Terminali’ nin, mikrodalga radyasyonuna maruz kalması, çalışması için bir engel oluşturmamaktadır. PES Bekçi Tur Okuyucu Terminali şarj gerektirmez, sahip olduğu teknoloji sayesinde 10 yıl pil ömrü vardır.

Sistemin Çalışma Şekli
PES Akıllı Data Terminali: Her PES Akıllı Data Terminali benzersiz seri numarasına sahip, üzerinde saat ve tarih bulunan bir veri toplayıcıdır. PES Akıllı Data Terminali 1000 tane hareketi kaydedebilmekte, kaydettiği hareketleri 9~12 saniyede Pc veya Portatif veri toplayıcı aktarabilmektedir.
Kontrol Noktası: Her kontrol noktası WinKontrol Yazılımı ile kolayca tespit edilebilen bir kimlik numarasına sahiptir. Kontrol noktası, bir kişinin, bir nesnenin ya da bir yerin belirlenmesi ve tanımlanmasını sağlamaktadır.
Devriye tanımlayıcı: Her Devriye Tanımlayıcı’nın, bir kişiye tanımlanabilme özelliğine sahip bir kimlik belirleyicidir.
Portatif veri toplayıcı: PES Akıllı Data Terminali’nden kolayca veri toplamaya imkan veren aygıttır.
USB Veri İşleyici: Akıllı Data Terminali’nden toplanan verileri kolaylıkla WinKontrol yazılımına atılmasını sağlayan USB Veri İşleyici, cihaz versiyon yükseltmelerinin de pratik bir şekilde yapılmasına olanak sağlamaktadır. Devriye Tanımlayıcısı’na tanımlanan kişi, vardiyası başladığında PES Akıllı Data Terminali Devriye Tanımlayıcına okutur. Artık PES Akıllı Data Terminali Devriye Tanımlayıcısı’nda belirlenmiş çalışan hanesine ilgili verileri yazmaya başlar. Belirlenmiş çalışan PES Akıllı Data Terminali’ni kontrol alanına yerleştirilmiş kontrol noktalarına okutur. Bu sayede saat ve tarihi ile PES Akıllı Data Terminali toplanan veriler, WinKontrol Yazılımı’nda değerlendirilmek üzere USB Veri İşleyici veya Portatif veri toplayıcı ile bilgisayara aktarılır.
ÜRÜN DÖKÜMANLARI