Yıllık izin parametrik olup (Sendikalı, Sendikasız ) her firmanın isteği doğrultusunda KIDEM yılları ve günleri girilerek bu tanımlama doğrultusunda hesaplama ve döküm alma olanağına sahiptir. Hak edilen toplam izni, Kullandığı izni ve Kalan iznini çok basit ve hızlı bir şekilde görüntüleme ve döküm alma olanağı sağlar. 

Kullanılan izinler yıl bazında veya hangi yıllarda hangi tarihlerde kullandığı gibi dökümler almak mümkündür. Sadece mevcut yılın dökümünü de almak mümkün dür.

Yaş parametresi doğrultusunda 18 yaş altı veya 50 yaş üstü personellerde yıllık izin durumlarını almak mümkündür.